Nuostatai

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Šilalės miesto bėgimas organizuojamas 2018 m. rugpjūčio 12 d. Tai 10 kilometrų; 2,8 kilometro; 400 metrų Vaikų bėgimas Šilalės mieste, skirtas aktyviai švęsti Šilalės miesto 485-ąjį gimtadienį, taip pat paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą.

Šis bėgimas yra ir vienas iš Lietuvos bėgimo taurės, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos taurės etapų.

Uždaviniai:
• Skatinti visuomenę sportuoti ir domėtis sporto renginiais;
• Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Šilalėje;
• Didinti masinių renginių kiekį Šilalėje;
• Skatinti fizinį aktyvumą, bėgimą, kaip sveiko gyvenimo būdą;
• Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus;
• Paminėti Dariaus ir Girėno 85 – ąsias skrydžio per Atlantą metines.

II. ORGANIZATORIAI

Renginį organizuoja: sporto, laisvalaikio ir pomėgių klubas “Žingsnis Link Savęs”

Partneriai:
Šilalės rajono savivaldybė;
Šilalės sporto mokykla;
Lietuvos asociacija „Sportas visiems“;
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija;
Lietuvos bėgimo taurė.

III. TRASOS

Trasos danga: asfaltas – miesto gatvėmis ir dviračių taku; miškas; žvyrkelis.
Šilalės miesto bėgimo taurės trasos:
• 400 m – Vaikų bėgimas;
• 2,8 km;
• 10 km.

IV. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyksta 2018 m. rugpjūčio 12 d. Šilalės mieste:
• 10:00 val. – 10 km startas Šilalės miesto stadione (laiko limitas 90 min.);
• 11:45 val. – 400 m Vaikų bėgimo startas Šilalės miesto stadione;
• 12:00 val. – 2,8 km bėgimo startas Šilalės miesto stadione (laiko limitas 30 min.).
Tikslus starto laikas ir vieta gali būti tikslinami.

V. DALYVIAI

Dalyvių amžius:
• 10 km bėgime gali dalyvauti ne jaunesni kaip gimę 2004 metais;
• 2,8 km – visi asmenys;
• 400 m – rungtynėse gali dalyvauti asmenys nuo 2 iki 12 metų.

Amžiaus grupės:
10 km bėgimas:

2,8 km bėgimas:

• Rėmėjų įsteigti prizai yra skirti bėgikams, kurie patenka į amžiaus grupes nurodytas aukščiau.
• 2,8 km bėgime taip pat bus varžomasi dėl gausiausios komandos apdovanojimo. Registracijos metu būtina nurodyti tą patį komandos pavadinimą visiems komandos nariams.
• Visi dalyviai privalo turėti asmens dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą arba gimimo liudijimą).
• Varžybose gali dalyvauti visi norintieji, užpildę dalyvio registracijos anketą ir pasitikrinę sveikatą bei tai patvirtinę registruodamiesi. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (taip pat ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų.
• Bėgikai, atsiimdami dalyvio numerį su pritvirtinta elektronine mikroschema, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.
• Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
• Dalyvauti bėgime gali asmenys: 400 m – ne vyresni nei 12 metų asmenys; 2,8 km – visi asmenys; 10 km – tik ne jaunesni, kaip gimę 2004 metais, asmenys.
• Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą sutikimo formą patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
• Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
• Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

VI. ATSAKOMYBĖ

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir nieko neverčiami. Prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (taip pat su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai arba treneriai.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

• Registruotis galima į bet kurį bėgimą tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Šios taisyklės nesilaikymo atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
• Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės) aiškiai matomoje vietoje.
• Dalyviams ir juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis (pvz.: dviračiais, riedučiais, riedlentėmis ir t.t.) Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą bus diskvalifikuojami.
• Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
• Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
• Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį su elektronine laiko skaičiavimo mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį, laikas nebus fiksuojamas ir tokių dalyvių rezultatai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
• Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
• Bet kokios bėgimo dalyvio pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

VIII. APDOVANOJIMAI

10 km:
• Absoliutūs 1-3 vietų laimėtojai: moterys ir vyrai apdovanojami taurėmis bei piniginiais prizais (prizinis fondas 600 Eur);
• Amžiaus grupių 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami prizais;

2,8 km:
• Amžiaus grupių 1-3 vietų nugalėtojams rėmėjų prizai;

Šilalės miesto Vaikų bėgimas (400 m):
• Visiems finišavusiems Šilalės miesto bėgimo taurės medaliai.

Kiti apdovanojimai:
• Visiems finišavusiems – proginiai medaliai!

IX. REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Dalyviai gali registruotis interneto svetainėje: www.silalesbegimas.lt
Rugpjūčio 11 d. 23:00 val. registracija interneto svetainėje baigiasi.
Rugpjūčio 12 d. (Varžybų dieną) registracija bus vykdoma iki 11:30.
• Numerių išdavimas – Šilalės miesto stadione Rugpjūčio 12 d.:
– 10 km 8:00 – 9:40
– 400 m 10:00 – 11:30
– 2,8 km 10:00 – 11:40

X. DALYVIŲ STARTINIS REGISTRACIJOS MOKESTIS

Dalyvio startinis mokestis taikomas tik 10 km dalyviams. Startinis Mokestis iki Liepos 31 d. – 5 Eur. Nuo Rugpjūčio 1 d. startinis mokestis – 7 Eur.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti varžybų reglamentą.