Nuostatai

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Šilalės miesto bėgimas organizuojamas 2019 m. rugpjūčio 11 d. Tai 10 kilometrų; 2,8 kilometro; 400 metrų Vaikų bėgimas Šilalės mieste, skirtas aktyviai švęsti Šilalės miesto 486-ąjį gimtadienį, taip pat paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą.

Šis bėgimas yra ir vienas iš Lietuvos bėgimo taurės, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos taurės etapų.

Uždaviniai:
• Skatinti visuomenę sportuoti ir domėtis sporto renginiais;
• Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Šilalėje;
• Didinti masinių renginių kiekį Šilalėje;
• Skatinti fizinį aktyvumą, bėgimą, kaip sveiko gyvenimo būdą;
• Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus;
• Paminėti Dariaus ir Girėno 86 – ąsias skrydžio per Atlantą metines.

II. ORGANIZATORIAI

Renginį organizuoja: sporto, laisvalaikio ir pomėgių klubas “Žingsnis Link Savęs”

Partneriai:
Šilalės rajono savivaldybė;
Lietuvos asociacija „Sportas visiems“;
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija;
Lietuvos bėgimo taurė.

III. TRASOS

Trasos danga: asfaltas – miesto gatvėmis ir dviračių taku; miškas; žvyrkelis.
Šilalės miesto bėgimo taurės trasos:
• 400 m – Vaikų bėgimas;
• 2,8 km;
• 10 km.

IV. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyksta 2019 m. rugpjūčio 11 d. Šilalės mieste:
• 10:00 val. – 10 km startas Šilalės miesto stadione (laiko limitas 90 min.);
• 11:45 val. – 400 m Vaikų bėgimo startas Šilalės miesto stadione;
• 12:00 val. – 2,8 km bėgimo startas Šilalės miesto stadione (laiko limitas 30 min.).
Tikslus starto laikas ir vieta gali būti tikslinami.

V. DALYVIAI

Dalyvių amžius:
• 10 km bėgime gali dalyvauti ne jaunesni kaip gimę 2005 metais;
• 2,8 km – visi asmenys;
• 400 m – rungtynėse gali dalyvauti asmenys nuo 2 iki 12 metų.

Amžiaus grupės:
10 km bėgimas:

Vyrai (V)Moterys (M)Gimimo metai
19V19M2000 ir jaunesni
39V39M1980 - 1999
49V49M1970 - 1979
+50V+50M1969 ir vyresni

2,8 km bėgimas:

Vaikinai (VK)Merginos (MR)Gimimo metai
11VK11MR2008 ir jaunesni
13VK13MR2006 - 2007
15VK15MR2004 - 2005
17VK17MR2002 - 2003

Komandinė 10 km įskaita:
Skaičiuojami 6 greičiausių komandos narių rezultatai. Registracijos metu komandos nariai privalo nurodyti tokį patį komandos pavadinimą.

• Bėgikai, atsiimdami dalyvio numerį su pritvirtinta elektronine mikroschema, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.
• Asmenys iki 18 metų pateikdami užpildytą bei pasirašytą sutikimo formą patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
• Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

VI. ATSAKOMYBĖ

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir nieko neverčiami. Prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (taip pat su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai arba treneriai.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

• Registruotis galima į bet kurį bėgimą tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Šios taisyklės nesilaikymo atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
• Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio aiškiai matomoje vietoje.
• Dalyviams ir juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis (pvz.: dviračiais, riedučiais, riedlentėmis ir t.t.) Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą bus diskvalifikuojami.
• Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
• Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
• Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį su elektronine laiko skaičiavimo mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino numerį, laikas nebus fiksuojamas ir tokių dalyvių rezultatai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
• Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
• Bet kokios bėgimo dalyvio pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų organizatoriams ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.
• Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

VIII. APDOVANOJIMAI

10 km:
• Absoliutūs 1-3 vietų laimėtojai: moterys ir vyrai apdovanojami taurėmis bei piniginiais prizais (prizinis fondas 600 Eur);
• Amžiaus grupių 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami prizais;
• Komandinės įskaitos 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais (prizinis fondas 600 Eur).

2,8 km:
• Amžiaus grupių 1-3 vietų nugalėtojams rėmėjų prizai;

Vaikų bėgimas (400 m):
• Visiems finišavusiems Šilalės miesto bėgimo taurės medaliai.

Kiti apdovanojimai:
• Visiems finišavusiems – proginiai medaliai

IX. REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Dalyviai gali registruotis interneto svetainėje: www.silalesbegimas.lt
Rugpjūčio 10 d. 23:00 val. registracija interneto svetainėje baigiasi.
Rugpjūčio 11 d. (Varžybų dieną) registracija bus vykdoma iki 11:30.
• Numerių išdavimas – Šilalės miesto stadione Rugpjūčio 11 d.:
– 10 km 8:00 – 9:40
– 400 m 10:00 – 11:30
– 2,8 km 10:00 – 11:40

X. DALYVIŲ STARTINIS REGISTRACIJOS MOKESTIS

Dalyvio startinis mokestis taikomas tik 10 km dalyviams. Startinis Mokestis iki Liepos 31 d. – 5 Eur. Nuo Rugpjūčio 1 d. startinis mokestis – 7 Eur.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti varžybų reglamentą.